Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONTA BANKOWE


KONTA BANKOWE:

43 8250 0003 2000 0000 0042 0122  - opłata za gospodarowanie odpadami (UWAGA obowiązuje od 6 września 2019) - Urząd Miejski w Krzepicach


36 8250 0003 2100 0000 0042 0001 - wpłaty podatków i opłat lokalnych - Urząd Miejski w Krzepicach

 

41 8250 0003 2100 0000 7113 0001 - opłaty za udostępnienie danych osobowych - Gmina Krzepice

Wersja XML