Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Czyste Powietrze"


                       

 

Gmina Krzepice podpisała 11 maja 2021r. porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Krzepice będą mogli składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

Pomoc oraz wszelkie informacje o programie, możliwości pozyskania dofinansowania, złożenia przedmiotowych wniosków odbywać się będzie w każdy wtorek począwszy od 01 czerwca 2021r. w pokoju nr 26, od godziny 7:00 do godziny 17:00.

Proszę o wcześniejsze uzgodnienie terminu konsultacji pod numerem telefonu  343999178.

,,Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, które nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy. Dodatkowo można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku (ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę drzwiową i okienną, audyt energetyczny, dokumentacja projektowa) oraz mikroinstalację fotowoltaiczną.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

W ramach uruchomienia punktu konsultacyjno-informatycznego Gmina Krzepice organizuje spotkanie z zakresu programu i ochrony powietrza dla mieszkańców Gminy Krzepice w dniu 7 czerwca 2021r.o godzinie 16:30 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach. Obowiązuje limit uczestników zapisy na spotkanie pod numerem telefonu 343999178.

 

Krzepice dn. 25.05.2021r

Wersja XML