Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZYPOMNIENIE O KONIECZNOSCI OPŁACENIA III RATY PODATKU

INFORMACJA

Urząd Miejski w Krzepicach przypomina, że na 15 września przypada termin płatności
III raty podatku.

W związku z brakiem inkasenta dla terenu Sołectwa DANKOWICE wpłat podatku należy dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu, przelewem na rachunek bankowy Urzędu, w Banku lub przekazem pocztowym na poczcie


 

Poniżej podajemy Nr rachunku bankowego dla powyższych wpłat:

36 8250 0003 2100 0000 0042 0001

Wersja XML